Local platform

ПЛАТФОРМА ПАРТІЇ 
«Український Демократичний Альянс за Реформи (УДАР)» 
на місцевих виборах 2010 року

ЕФЕКТИВНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Місцеве самоврядування є ключовим напрямком роботи партії УДАР. Можна стверджувати, що на сьогодні ми є справжньою партією місцевого самоврядування. Тому зміцнення й консолідація місцевого самоврядування для нас має першочергове значення. Це виходить з нашого розуміння того, що успішним є те суспільство, у якому проблеми вирішуються на місцях, і за допомогою ресурсів, які повною мірою знаходяться під контролем громадян та місцевої влади.

На сьогодні місцеве самоврядування в Україні становить архаїчну систему рад, організаційно та ресурсно неспроможних ефективно вирішувати питання місцевого розвитку та надавати публічні послуги населенню належного якісного рівня.

Саме місцеве самоврядування мало би бути найближчою до громадянина інституцією, здатною оперативно, повноцінно, якісно та доступно задовольняти переважну більшість потреб жителів громад. Однак наразі місцеве самоврядування здебільшого здатне обслуговувати лише своє існування, що закономірно викликає недовіру громадян до нього.

Без визначення територіальної основи для створення та діяльності системи органів публічної влади, без чіткого розведення повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, без встановлення належної фінансової бази для діяльності органів місцевого самоврядування, без регіонального самоврядування, децентралізація влади неможлива. А без перенесення значної кількості повноважень на органи місцевого та регіонального самоврядування центральний Уряд не зможе вирішувати питання стратегії розвитку України і подолати її відставання від провідних держав світу.

Сьогодні, коли Україна знаходиться на шляху європейської інтеграції, ми повинні розпочати насамперед реформи на місцевому та регіональному рівнях управління.

Цілі та пропоновані заходи:

- Справжня й вирішальна участь громадян у вирішенні місцевих проблем;
- Розвинуті та якісні публічні послуги на муніципальному та регіональному рівнях;
- Прозорі й справедливі механізми фінансування діяльності місцевої влади для забезпечення достатнього рівня власних доходів муніципальних утворень;
- Рівноправний діалог у відносинах з центральною владою на основі принципу партнерства;
- Моральне оздоровлення місцевого політичного життя за допомогою розвитку місцевих ініціатив та ефективної участі громадян у прийнятті й реалізації рішень щодо розвитку громади;
- Новий закон про місцеве й регіональне самоврядування в Україні;
- Відносини між різними рівнями управління на основі принципу субсидіарності.

Ефективна політична децентралізація:

Ефективна політична децентралізація - це найкоротший шлях до обмеження влади на центральному рівні. Вона включає в себе:

- Виокремлення нинішніх економічних регіонів як адміністративно-територіальних одиниць з правом самоуправління й визначення їхніх основних компетенцій (повноважень і відповідальності), в першу чергу в плануванні регіонального розвитку, шкільництві, охороні здоров'я, культурі, місцевій інфраструктурі, збереженні довкілля та дорогах регіонального значення;
- Визначення меж нових самоврядних одиниць шляхом широкого громадського обговорення;
- Новий закон про місцеве та регіональне самоврядування, який визначить компетенції обох рівнів, та забезпечить зв'язок між ними на принципах субсидіарності й обов’язкового проведення виборів представницьких органів та виконавчої влади;
- Самостійність місцевих та регіональних громад у галузі податкової політики.

Лише на основі такої реформи може бути забезпечене ефективне демократичне управління на місцевому та регіональному рівнях та реалізація пріоритетів програми партії «УДАР».

ПРІОРИТЕТИ програми партії «УДАР» в місцевій політиці:
- Зміцнення автономії місцевих органів влади, в тому числі реальної фінансової самостійності територіальних громад;
- Ефективна децентралізація управлінських повноважень;
- Чітке розмежування функцій держави, регіонів і громад;
- Збільшення фінансової основи місцевого самоврядування - перерозподіл доходів на користь місцевих бюджетів. Зробити так, щоб не менше 50% від бюджетних доходів розподілялося на місцях;
- Запровадити систему обов’язкових соціальних стандартів на всій території країни. Забезпечити кожному громадянину країни відповідну якість комунальних, медичних, освітніх, транспортних послуг та достатній рівень соціальної підтримки;
- Провести інвентаризацію усієї комунальної власності. Створити відкриті реєстри майна та земельних ресурсів, що надасть можливість отримувати податки до місцевого бюджету та залучати відповідальних інвесторів для вирішення місцевих проблем.
- Запровадити єдині професійні стандарти для чиновників місцевого самоврядування, необхідні для забезпечення надання високоякісних послуг населенню.
- У місцевих органах влади необхідно дотримуватися принципу особистої відповідальності за прийняті рішення;
- Зміцнення самостійності місцевого самоврядування для партії УДАР означає дійсну й ефективну децентралізацію управління в 3-х площинах - функціональній, фінансовій та неприбуткового сектору;
- Заохочення ініціативи й солідарності в територіальних громадах та регіонах і перерозподіл функцій центрального управління;
- Забезпечити 100% надходжень прибуткового податку громадян на потреби територіальної громади, де вони проживають, а не працюють.

Це включає в себе:

- Законодавчі зміни, спрямовані на те, щоб частина податків на економічну діяльність у муніципалітетах залишалася у місцевих бюджетах; 
- Скорочення державного втручання в розробку й виконання місцевих бюджетів;
- Впровадження програми бюджетування територіальних громад; 
- Регламентування партнерства між державним і приватним секторами; 
- Реальна участь громадян у прийнятті рішень щодо розвитку громад та регіонів.

Цілі будуть досягнуті шляхом:

- Впровадження персоналізованого елементу у виборі представницької влади в громаді та регіонах, а також персональної відповідальності перед виборцями; 
- Надання місцевим органам влади реальних повноважень у сфері безпеки та громадського порядку шляхом створення муніципальної поліції, підпорядкованої органам місцевого самоврядування;
- Впровадження інтегрованого надання громадянам адміністративних послуг;
- Розвитку людського потенціалу, як найбільш важливої передумови для забезпечення сталого розвитку регіонів. У зв'язку з цим, вирішення проблеми демографічної кризи має важливе значення для розвитку країни і є початком подолання регіональних відмінностей.

Партія «УДАР» пропонує новий підхід до державної регіональної політики, заснованої на принципах свободи, справедливості і солідарності. 
Пріоритети партії «УДАР» у сфері регіональної політики пов’язані з відповідальністю регіональної влади за:

- Ефективне місцеве і регіональне планування, відповідно до загальнонаціональних рамок і принципу єдності країни;
- Розбудову адміністративного потенціалу на регіональному й місцевому рівнях для ефективного засвоєння приватних та іноземних інвестицій;
- Встановлення гарантій дотримання процедури фінансового й бюджетного управління коштами місцевого самоврядування;
- Підтримку та створення ефективної системи міжрегіонального, прикордонного співробітництва та єврорегіонів для реалізації місцевих проектів;
- Співпрацю з метою надання необхідних фінансових та організаційних ресурсів для реалізації регіональних і муніципальних програм прискорення інвестування у розвиток людського потенціалу;
- Реальне залучення місцевих та регіональних органів влади до здійснення регіональної політики, яке дозволить місцевим громадам проявити свій вибір, волю та відповідальність за визначення й досягнення поставлених цілей.

Для ефективного громадянського контролю за місцевим управлінням пропонуємо наступні заходи:

- Розширення можливостей волевиявлення громадян через місцеві референдуми;
- Проведення регулярних опитувань громадської думки стосовно довіри місцевій владі загалом та окремим її представникам;
- Запровадження механізму доступу до ефіру й участі в управлінні муніципальними медіа громадських організацій через громадські квоти в Наглядових радах;
- Спрощення механізму дострокового відкликання мерів та депутатів, які не виконують свої обов’язки. Ініціювання регулярних опитувань про довіру до місцевої влади;
- Чітке визначення, хто з чиновників за що несе відповідальність. Створення ефективного механізму контролю з боку громадян за кожним рішенням чиновників, діяльність яких має бути прозорою й доступною для перевірки виборцями, та вестися переважно в електронній формі.

Регіональні організації

Події та анонси

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Новини